Intranet    Suomeksi    In English

Fugaiu Novo

Fugaiu Novo on Joni Steinin elokuvallisten sävellysten ympärille rakennettu musiikkikollektiivi. Muuntuvan yhtyeen keskiössä on neljä täydellisesti yhteensulautuvaa lauluääntä.

Laulujen sanoitukset pohjautuvat Steinin kehittämään, luonnollisten kielten lainalaisuuksia mukailevaan äännejärjestelmään. Näin äänteet ovat osa musiikillista ilmaisua, ja tarinat laulujen takana jäävät kuulijan tulkittaviksi.

Fugaiu Novon musiikissa voi kuulla sävyjä muun muassa brasilialaisesta musiikkiperinteestä sekä japanilaisten animesarjojen ja -elokuvien musiikista. Fugaiu Novo ei kuitenkaan sijoitu mihinkään tiettyyn paikkaan tai aikaan ja on siten väylä ulos tuntemastamme maailmasta.